inozytol Tag

Według światowych raportów socjoseksuologicznych, 40–45% kobiet manifestuje przynajmniej jedno z zaburzeń seksualnych, a ich występowanie wykazuje tendencję wzrostową wraz z wiekiem [1, 2]. Zgodnie z Międzynarodowym Konsensusem Definicji i Klasyfikacji Dysfunkcji Seksualnych Kobiet American Foundtion of Urological Disease ustanowionym w 1998 r. [2], do typowych...